Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website www.synergy-systems.nl. Als u deze website gebruikt, wordt u geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Gebruik van informatie

Synergy Systems streeft ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie op deze website aan te bieden. Hoewel alle informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Synergy Systems niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie. Juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Synergy Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de website of voor het niet goed functioneren van de website. Een relatie tussen Synergy Systems en de gebruiker van de website kan niet tot stand komen op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail.

E-mail

Synergy Systems garandeert niet dat e-mails (op tijd) worden verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Bovendien kan de veiligheid van e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd vanwege de bijbehorende veiligheidsrisico’s. Door per e-mail te blijven corresponderen met Synergy Systems zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, wordt dit risico aanvaard.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Synergy Systems heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Synergy Systems aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Synergy Systems zijn beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gekopieerd of anderszins openbaar worden gemaakt, tenzij Synergy Systems vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.